výbor asociace

MGR. ANNA ŠOURKOVÁ

MGR. ANNA ŠOURKOVÁ

Farářka Českobratrské církve evangelické, předsedkyně ANK.

Vystudovala jsem Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Po dlouhé životní praxi ve velké farářské rodině a po dvou letech práce na sboru pracuji jako nemocniční kaplanka v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze 2. Mám za sebou supervizní výcvik pro faráře Českobratrské církve evangelické, Kurz krizové intervence, v současné době dokončuji psychoterapeutický výcvik pro pomáhající profese pořádaný Diakonií. Vzdělávání stávajících i budoucích nemocničních kaplanů považuji za nesmírně důležité, stejně jako vytváření podmínek pro reflektování a sdílení kaplanských zkušeností. Proto bych chtěla v ANK pomáhat s budováním struktury, která by to umožňovala a prostředkovala.

MJR. MGR. JAN BLAŽEK

MJR. MGR. JAN BLAŽEK

Vojenský kaplan Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, místopředseda ANK

Narozen dne 16.12.1960 ve Šternberku, od roku 1985 je duchovní Českobratrské církve evangelické. Po maturitě na gymnáziu v Olomouci studoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze. Po promoci (1985) absolvoval základní vojenskou službu v Chotěboři (1986-88). Po vojně nastoupil jako vikář, později farář sboru Českobratrské církve evangelické v Jindřichově Hradci. S manželkou Drahomírou mají 4 děti.

Vít Metoděj Kout

MGR. ET MGR. VÍT METODĚJ KOUT

Je absolventem magisterského oboru pravoslavné teologie na HTF UK v Praze a navazujícího magisterského oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK v Praze. Roku 2011 byl jmenován duchovním správcem pravoslavného chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních. Od roku 2013 působí jako smluvní dobrovolný kaplan v Chebské nemocnici, od roku 2015 je tajemníkem pravoslavné církve pro nemocniční kaplany a dále spolupracujícím kaplanem pro pastoraci pravoslavných věřících ve věznici Kynšperk nad Ohří.

Mgr. Daniel Smetana

Mgr. Daniel Smetana

 

 

PhDr. Ing. Petr Krohe

PhDr. Ing. Petr Krohe