Kdo jsme?

Jsme nemocniční kaplani. Rozvíjíme kvalifikovanou a odpovědnou duchovní péči ve zdravotnictví. Přibližujeme podstatu a význam duchovní péče široké a odborné veřejnosti. Vytváříme prostor pro vzájemnou podporu mezi kaplany. Zajišťujeme výcvik a vzdělávání kaplanů. 

Jako nemocniční kaplani jsme připraveni poskytnout duchovní podporu lidem, kterým vstoupila do života nemoc. Nabízíme vnímavou přítomnost, pozorné naslouchání a porozumění. Poskytujeme akutní psychickou pomoc v těžkých situacích, pomáháme zorientovat se v aktuálních životních okolnostech. 

Hledáte kaplana?

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Aktuality

Zjistěte víc o hodnotách, ze kterých vycházíme:

Naděje

Otevřenost

Odbornost

Úcta k životu

Přijetí

Naději vnímáme jako jako niterné přitakání životu. Naděje je základní silou pro jakýkoliv úsek životní cesty.

Chápeme život jako vzácný dar. A to i přesto, že jeho okolnosti mohou být
někdy těžké.

Možnost využít služeb kaplana je otevřena každému člověku bez rozdílu vyznání či náboženského přesvědčení.

Každý tvoříme svým životem jedinečný příběh. I závažné pochybení je možné uzdravit prostřednictvím porozumění a odpuštění.

K naší práci přistupujeme s odbornými dovednostmi v oblasti duchovního doprovázení, psychické podpory a komunikace.

Řekli o nás

"Kaplan přináší čas a klid do naší práce....
Už si neumím představit naši práci bez kaplana."

Primářka dětského oddělení nemocnice Hořovice
a lékařka mobilního hospice Cesty domů MuDr. Mahulena Exnerová 

Chcete se stát nemocničním kaplanem?

Prozkoumejte, co obnáší profese nemocničního kaplana a jak se jím můžete stát.

Příběhy

Snad vše

Říkám si, jak ráda mám:
Květiny
Řeky
Tmu
Brouky
Vodu a Zemi
jak mám někdy ráda život
Zimu a Teplo
Listí
Vítr
Sníh
snad vše
A vždycky jsi v tom nějaký skrytý 
(hlavně nespatřitelně). 

Katka (12 let). Od 10ti let žije s mladším bratrem v dětském domově.  

Podpořte nás

Jsme financováni z darů a z členských příspěvků jednotlivých církví. Bez finanční podpory našich dárců se neobejdeme a nemohli bychom rozvíjet stávající projekty.  Děkujeme všem, kteří nás podporují.  Chcete nás tímto způsobem podpořit a podílet se s námi na rozvoji nemocničního kaplanství?

Webové stránky vznikly s finanční podporou České křesťanské akademie. http://www.krestanskaakademie.cz/