• Patron ANK

    herec Jiří Potměšil
  • POMOC V NEMOCNICÍCH

    Duchovní podpora

Asociace nemocničních kaplanů

Kaplanská služba v nemocnicích je jednou z forem odpovědí na lidské potřeby vyplývající ze životních událostí, které nutí člověka měnit zaběhnutý životní režim. 
Životní situace nemocného člověka bývá velmi složitá a plná ztrát. Nemoc člověka a vyrovnávání se s ní ovlivňuje celá řada faktorů a potřeb – tělesných, sociálních, duševních i duchovních. Vnímání a podpora těchto potřeb napomáhá lepší připravenosti pacienta i jeho nejbližšího okolí zvládat nemoc. Péče o duchovní potřeby se stává nedílnou součástí komplexní péče o nemocné ve zdravotnických zařízeních. Na základě našich několikaletých zkušeností (v posledních 6 letech se duchovní služba ve zdravotnictví dynamicky rozvíjí) můžeme říci, že si v nemoci, více než kdy jindy, pokládají lidé otázky po smyslu života, své aktuální životní situace, smyslu nemoci, a samozřejmě také hodnotí svůj dosavadní život. Tyto otázky často vzbuzují touhu po sdílení či odpuštění. Na tyto potřeby reaguje právě služba nemocničních kaplanů, kteří slouží všem pacientům bez rozdílu vyznání. 

Facebookové stránky Asociace nemocničních kaplanů

Aktuální zprávy o dění v asociaci můžete nyní nově sledovat i na webové fac...
Číst více

Krátký výtah z přednášky „Hledání boha ve Starém zákoně“

Přednáška doc. Petra Slámy se uskutečnila v rámci pravidelného vzdělávání k...
Číst více

Informace ze vzdělávacího semináře a volební členské schůze ANK

V úterý dne 17. 10. 2017 se v Praze uskutečnil vzdělávací seminář nemocničn...
Číst více

17. 10. 2017 Kaplanství nemocniční a hospicové - rozdíly a podobnosti

Nemocniční kaplani Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s Asociac...
Číst více