Svolání výroční schůze

 Registrace ukončena
 
0

Pozvánka na výroční členskou schůzi ANK

Milí přátelé kaplani,

jménem výboru ANK Vás zvu na výroční členskou schůzi ANK, která se bude konat ve čtvrtek 25. října 2018. Schůze bude navazovat na druhý blok konference ve Fakultní nemocnici Motol. Předpokládaný čas začátku je 17.00 hod. Schůze se bude konat na ředitelství, v přízemních prostorách velké posluchárny 2. LF.

Důležitou součástí schůze je doplňující volba dvou členů do výboru ANK za Daniela Smetanu a Petra Krohe, kteří odstoupili. Prosím, rozhodně si udělejte čas, výbor ANK nemůže vzhledem k neustále narůstajícím administrativním povinnostem a úkolům dlouhodobě fungovat ve třech členech. Prosíme Vás o účast i o zvážení vhodných kandidátů, řádných členů ANK.

 Program:

  1. 1.     Úvodní modlitba
  2. 2.     Volba zapisovatele, verifikátorů
  3. 3.     Schválení programu
  4. 4.     Doplňující volba do výboru ANK
  5. 5.     Zpráva předsedkyně
  6. 6.     Zpráva revizorky
  7. 7.     Rozprava ke zprávám
  8. 8.     Různé
  9. 9.     Slovo na závěr

 

    Anna Šourková

    předsedkyně ANK

079 jpg

Kategorie:
Výroční schůze
Datum:
čtvrtek, 25. říjen 2018 17:00 - 18:00
Místo konání:
ředitelství nemocnice Motol, přízemí, velká posluchárna 2. LF - V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Česko
Telefon:
728330629
Email:
Příloha

Všechny termíny:

  • čtvrtek, 25. říjen 2018 17:00 - 18:00