Nový ročník kurzu pro nemocniční kaplany

Kurz pořádá ETF UK ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou a Asociací nemocničních kaplanů.

Garant kurzu:

Ladislav Beneš, Dr., odborný asistent, katedra praktické teologie

Administrace, koordinace: 

Kontakt (pro přihlášky): 

Pozvánka ZDE

Informace:

1) Výuka se koná: pátky 15:00-18:30; soboty 9:00-12:30 a 13:30-16:45

Předběžné termíny v akademickém roce 2019-20: 18.-19.10.; 8.-9.11.; 17.-18.1.; 28.-29.2.; 27.-28.3.; 15.-16.5.; 29.-30.5; 2.-3.10.; 6.-7.11.; 4.-5.12. a 18.12.

2) Praxe se konají v daných termínech, vždy 5 pracovních dnů na jednom pracovišti (v Praze obvykle nemocnice Milosrdných sester Pod Petřínem, nemocnice Na Homolce a Thomayerova nemocnice v Krči, a Fakultní nemocnice v Olomouci, případně jinde). Jde o řízené praxe s výukou a supervizí, není tedy možné tyto praxe konat v jiném termínu nebo na jiném místě. Před nástupem na praxi účastníci doloží potvrzení o pojištění odpovědnosti pro případ škod, které uzavírají účastníci kurzu sami (někdy je součástí pojištění domácnosti atp.).

Předběžné termíny praxí: 4.-8.11. 2019; 20.-24.4. nebo v květnu; 12.-16.10. nebo 19.-23.10. 2020.

Do kurzu je možné se hlásit do 15. května 2019. Přihlášku s přílohami (strukturovaný životopis a vizitka duchovní/ho na 1 stranu A4: Kdo jsem a čemu věřím; k čemu je moje práce dobrá; jaký je můj osobní styl; čemu se chci od ostatních učit.) zašlete na adresu:

ZDE přihláška v .DOCX ZDE v .PDF

Do 30. června 2019 obdrží zájemce vyrozumění, informace o platbě a výuce.

Kurz je třeba zaplatit do 15. 9. 2019 (Případně zaplatit první polovinu kurzovného; splatnost druhé poloviny je do 20. 3. 2020).

Cena kurzu: 16 800,- Kč, první splátka: 8 400,- Kč.

Upozorňujeme, že při nedokončení kurzu nelze poplatek vrátit.

Číslo běžného účtu 85439011/0100, v.s. 35; do poznámky, resp. účelu platby uvést PŘÍJMENÍ!!!

Kategorie:
Vzdělávání spolupořádané ANK
Datum:
sobota, 18. květen 2019 00:00 - pátek, 31. květen 2019 00:00
Místo konání:
UK ETF Praha - Evangelická teologická fakulta, Černá 646/9, 110 00 Praha-Nové Město
Email:

Všechny termíny:

  • Od sobota, 18. květen 2019 00:00 do pátek, 31. květen 2019 00:00