Pozvánka na výroční členskou schůzi ANK 2019

Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi Asociace nemocničních kaplanů, která se bude konat v pondělí dne 29. 4. 2019 v 16:00. Schůze bude navazovat na seminář nemocničních kaplanů. Místo konání semináře a tedy i schůze je Ústředí ČCE, Jungmannova 9, Praha 1, vchod průjezdem, první dveře za vrátnicí vpravo, 1. patro.

Program:

  • zahájení schůze
  • zpráva předsedy
  • předložení výroční zprávy o činnosti ANK
  • zpráva revizora
  • rozprava
  • závěr
  • modlitba

Kategorie:
Výroční schůze
Datum:
pondělí, 29. duben 2019 16:00 - 18:00
Místo konání:
Jungmannova 22/9, 110 00 Praha-Nové Město, Česko
Telefon:
728 330 629
Email:
Příloha

Všechny termíny:

  • pondělí, 29. duben 2019 16:00 - 18:00