Oběti sexuálního zneužívání v dětství a jejich doprovázení

OBĚTI SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ V DĚTSTVÍ A JEJICH DOPROVÁZENÍ

 P. ThLic. Marek František Drábek, DiS., O.Praem.

  • Jaké příznaky na sexuální zneužívání poukazují?
  • Dokážu s tématem sexuálního zneužívání pracovat?
  • Jsem připraven oběti sexuálního zneužívání doprovázet?
  • Jakou naději mohu obětem do života přinést?

Marek Drábek - člen premonstrátského řádu a Strahovské kanonie, absolvent Katolické teologické fakulty UK v Praze. Vystudoval Vyšší zdravotní školu Suverénního řádu maltézských rytířů. V současnosti je hlavním nemocničním kaplanem v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, koordinátorem katolických nemocničních kaplanů v Praze a rektorem kostela sv. Karla Boromejského.

kontakt: Marek Drábek, mob.: 777 265 120

Kategorie:
Vzdělávací setkání
Datum:
úterý, 20. listopad 2018 15:00 - 17:00
Místo konání:
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze - Vlašská 336/36, 118 00 Praha-Malá Strana
Telefon:
777 265 120
Příloha

Všechny termíny:

  • úterý, 20. listopad 2018 15:00 - 17:00