Pro zájemce o kaplanství

Přihláška ke členství v Asociaci nemocničních kaplanů

V příloze je ke stažení přihláška ke členství v Asociaci nemocničních kaplanů. Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu uvedenou v kontaktech. Na nejbližší schůzi výboru ANK bude projednána a následně budete vyrozumněni.

docPřihláška ANK


Kvalifikační předpoklady nemocničního kaplana

Kvalifikační předpoklady nemocničního kaplana, jak je stanoví Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřená 20.11.2006 mezi ČBK a ERC

  1. Pověření vlastní církví
  2. Ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie na magisterském stupni
  3. Minimálně tři roky působení v obecné pastorační péči
  4. Specializovaný kurz nemocničního kaplanství nebo odpovídající vzdělání zahrnující: - znalosti obecných zásad a základů organizace pastorační péče v katolické církvi a v jednotlivých členských církvích ERC (včetně přesného názvosloví); - základní znalosti o církvích a náboženských společnostech registrovaných v ČR, světových náboženstvích, nových náboženských hnutích a sektách působících v ČR; - znalosti bioetiky, zejména lékařské a zdravotnické etiky; - znalosti organizace zdravotnictví a nemocnice; - znalosti právního minima v oblastech sociální péče a zdravotnictví; - kurs komunikace, zejména v obtížných situacích; - minimálně jednoměsíční praxi, nejlépe však tříměsíční.