Podporujte nás

Naše vize:

  • Vytvoření a realizaci standardizovaného programu vzdělávání nemocničních kaplanů a to těch, kteří tuto práci již konají, tak i těch, kteří se pro výkon této profese připravují (podpora tohoto typu vzdělání na teologických fakultách).
  • Pořádání seminářů s cílem nést osvětu o duchovní péči v nemocničním prostředí a zasazovat se o prosazování pozice nemocničních kaplanů ve zdravotnictví
  • Praktické zajištění podmínek pro fungování Asociace (provozní náklady)
  • Vydávání odborných publikací, osvětových materiálů pro veřejnost a materiálů zaměřených na podporu nemocných a jejich rodin

Jak můžete pomoci?

  1. Tím, že budete šířit dobré jméno nemocničních kaplanů ve svém okolí.
  2. Finančně. Jednorázovým finančním darem, nebo pravidelným zasíláním menších částek na náš účet 20000008/2010

Na finanční dar přesahující částku 1000,- Kč si ve dvou exemplářích vytiskněte darovací smlouvu, doplňte ji, podepište a zašlete na adresu:

ANK (Vítězslav Vurst)
Makovského 37
Praha 6, Řepy
16300

Po připsání finančních prostředků na účet vám potvrzenou smlouvu zašleme zpět.

Chcete-li se za účelem podpory ANK osobně setkat, kontaktujte nás na e-mailové adrese:

Podporujte nás pravidelně. Staňte se našimi přáteli.

docDarovací smlouva na finanční dar

Kdo nás již podporuje: