Užitečné odkazy

Rádio Proglas:
SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH (11.2.2012)

Komentář týdne nemocničního kaplana Jaromíra Odrobiňáka

ČT24:
FOKUS (24.12.2011)

Reportáž o nemocničních kaplanech ve FN Na Bulovce a v PL Bohnice

Ministerstvo zdravotnictví převzalo oficiální záštitu nad duchovní službou v nemocnicích (12.12.2011).

ČT:
Nemocniční kaplani

ČT:
Křesťanský magazín

Rádio Proglas:
NEMOCNIČNÍ DUCHOVNÍ SLUŽBA VE FN V MOTOLE

HAGIOTERAPIE A NEMOCNIČNÍ KAPLANSTVÍ

Společnost pro hagioterapii a pastorační medicínu se představuje

ČT:
Neviditelná pomoc

O psychosociáolní pomoci při mimořádných událostech a práci nemocničního kaplana

PSYCHOTERAPEUTICKÁ SEKCE ČKA

Audionahrávka přednášky 23.3.2012 "Spirituální péče hospitalizovaných pacientů"