Články

Úvod do mé služby nemocničního kaplana

Martin Wehrung, nemocniční kaplan a supervizor z nemocnice ve Štrasburgu, p...
Číst více

Co je to kaplanská služba?

Nemocniční kaplan je kvalifikovaný duchovní poskytující péči pacientům, per...
Číst více

Úzkost a deprese v závěru života jako existenciální a duchovní téma

26. února 2014 přednesl Pavel Pokorný, kaplan domácího hospice Cesta domů, ...
Číst více

Nemocniční kaplan v prostředí nemocnice

Profesionální nemocniční kaplan nenahrazuje místní náboženské představitele...
Číst více

Nejnovější data o postojích veřejnosti a zdravotníků k umírání a smrti

O umírání a smrti neradi mluvíme. Máme buď pocit, že se nás zatím netýkají,...
Číst více

Umírání po česku

Doporučujeme poslech rozhovoru, který byl v ČT odvysílán 4.12.2013.
Číst více

Spirituální a náboženské potřeby

23.října 2013 se ve FN Ostrava konal seminář pro zdravotníky o spirituálníc...
Číst více

Jen poslední pomazání? Kdepak, kaplana u lůžka chce stále víc lidí

Pod názvem "Jen poslední pomazání? Kdepak, kaplana u lůžka chce stále víc l...
Číst více