Tisková zpráva 22. října 2011

Kaplani ve službách nemocnic mají svou Asociaci.

Již delší dobu se v řadě českých nemocnic mohou pacienti i jejich rodinní příslušníci setkat s nemocničními kaplany. Jejich působení vychází většinou z individuální potřeby vedení jednotlivých nemocnic. V sobotu 22. října 2011 byla slavnostně ustavena Asociace nemocničních kaplanů (ANK).

Nová asociace tak rozšířila řady spřátelených kaplanských organizací, které působí v oblasti vojenské a vězeňské služby, stejně jako ve složkách policie ČR. Cílem ANK je podpořit vzdělání, osvětu a především zabezpečit kvalitní profesionální duchovní a pastorační péči o nemocné, jejich blízké a zdravotnický personál.

Slavnostní ustavení ANK se uskutečnilo ve 14 hodin v kapli Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4 – Krči. Bohoslužba s požehnáním kaplanské službě v nemocnicích navázala na Studijní den Ekumenické rady církví (ERC) k duchovní službě ve zdravotnictví, který se konal rovněž 22. října
v prostorách Neurologické kliniky krčské nemocnice.

„Vznik Asociace reaguje na situaci, kdy přibývá iniciativ ze strany nemocnic nebo církví zřídit v konkrétním zařízení nemocniční kaplanskou službu. Kaplani pak často vstupují do průkopnické
a osamělé služby. Asociace jim nabízí odbornou pomoc a lidskou podporu,“ říká Pavel Pokorný, referent Komise pro duchovní péči ve zdravotnických zařízeních Ekumenické rady církví v ČR a člen zakládajícího výboru ANK.

Patronem nově ustavené ANK se stal herec Jan Potměšil. „Po autonehodě v prosinci 1989 jsem se dotkl pomyslné hranice života a smrti a jsem velmi vděčný za to, že jsem dostal šanci tady zůstat.
V době pobytu v nemocnici se ale neléčí jen tělo, ale může se posílit i duch. Je to příležitost k pochopení souvislostí a duchovního rozměru života. Proto podpora otevřeného, zralého a citlivého průvodce, nemocničního kaplana, je nezbytná a zásadně důležitá. A to je důvod, proč jsem rád převzal patronát nad Asociací nemocničních kaplanů," uvádí ke svému rozhodnutí.

Občanské sdružení ANK působí na celém území České republiky, jeho členové jsou svými církvemi pověřeni k duchovní službě ve zdravotnickém zařízení. Nemocniční kaplani poskytnou duchovní, pastorační a náboženskou péči pacientům, jejich blízkým i jejich pečovatelům, zaměstnancům
a dobrovolníkům v nemocnicích, v hospicích a jiných zdravotnických a sociálních zařízeních. Tuto péči poskytují kaplani všem, kdo o ni požádají, vždy s respektem k jejich přesvědčení. Tedy i těm, kdo jsou bez náboženského vyznání.

Předsedou ANK byl zvolen Vítězslav Vurst, nemocniční kaplan VFN Motol. „Mnoho lidí si pod pojmem „duchovní péče“ představuje pouze náboženské úkony, jež jsou určeny lidem hlásícím se k nějakým církvím. Duchovní (spirituální) potřeby jsou ale mnohem širší a máme je naprosto všichni. Rozdíl je pouze v tom, jak moc si je uvědomujeme. Jedno z poslání ANK je podpora vzdělávání
a přípravy duchovních pro tuto práci. Podpora těch, kteří ji dělají, a šíření osvěty jak ve zdravotnictví, tak v celé společnosti,“ říká Vítězslav Vurst.

Studijního dne ERC i slavnostního ustavení ANK se kromě zástupců náboženských společenství, církví, nemocnic či duchovních z řad vězeňských, vojenských a policejních složek zúčastnili také Joel Ruml, předseda ERC a Dana Kalnina-Zakis zakladatelka a předsedkyně Latvia Association of Professional Health Care Chaplaincy.