Kaplanská služba v nemocnici - zkušenost MUDr. Jany Bednářové, primářky odd. emergency z Ústí n.L.

V prosinci 2012 jsme se poprvé na našem oddělení domluvili s panem Jonczym (ANK) o vzájemné spolupráci, to znamená o práci pana kaplana na oddělení urgentního příjmu. V lednu 2012 jsme pomalu včleňovali pana Jonczyho do našeho týmu. Jedná se o práci na akutním oddělení s velmi širokým spektrem pacientů z hlediska věku, diagnos i závažnosti onemocnění.

Přístup setřiček byl zpočátku tak trochu nedůvěřivý, tak trochu nevěděly, neměly představu proč tady tento člověk je.

Ovšem během velmi krátké doby všichni pochopili, že tato péče je pro naše pacienty a tím i pro nás velikým přínosem.

Poprvé jsme tady měli a máme člověka, jehož nejen náplní práce, ale spíše jeho posláním je věnovat se našim pacientům především jako lidem s jejich problémy s jejich prožíváním nové skutečnosti. Vnímá je jako součást nějaké rodiny, nějakého společenství, či jakési jejich samoty.

My sledujeme laboratoř, bolesti, rtg, EKG, CT,… samozřejmě s pacienty hovoříme, dotazujeme se cíleně se zaměřením na jejich chorobu. Nemáme čas a někdy ani trpělivost, pacienty vyslechnout, naslouchat jim v celém rozsahu jejich ega.

Teď už pravidelně s námi pan kaplan spolupracuje. Naprostá většina pacientů rozmluvu s ním uvítá. Nic jim nevnucuje, když chtějí, pouze naslouchá, když chtějí, povídají si. Pacienty tak zaměstná, zklidní, nás velmi často upozorní na dodatky k anamneze, je i prostředníkem mezi pacientem a sestrou. Cítí-li, že je to potřeba, sleduje další jejich osud na oddělení, navštěvuje je i tam.

Působí vlastně v roli psychologa, velmi trpělivého, velmi vstřícného.

Stále je kladen důraz na nové přístroje, nové diagnostické a léčebné metody, nové operační postupy, nové léky. V celém systému se ale pohybuje pacient, leckdy zcela zmatený, většinou stresovaný bolestí, chorobou, novou skutečností. Potřebuje, aby s ním někdo mluvil, o čemkoliv, někdo s ním sdílel jeho problémy, jeho obavy, bolesti.

Kaplanská služba, je služba lidí, kteří přesně toto dokáží, kteří se věnují pacientům ze své vlastní svobodné vůle, ze svého přesvědčení. Věnovat se lidem není pro ně snad ani práce ale opravdu poslání.

 

MUDr. Jana Bednářová
primář emergency