Co je to kaplanská služba?

Nemocniční kaplanství – informace pro vedení zdravotnických zařízení

Definice

Nemocniční kaplan je kvalifikovaný duchovní poskytující péči pacientům, personálu a návštěvníkům zdravotnického zařízení. Je členem multidisciplinárního zdravotnického týmu. Poskytuje doprovázení v duchovní oblasti všem potřebným bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru.

 

Kvalifikace

Nemocniční kaplan musí splňovat následující podmínky:

  1. Pověření vlastní církví
  2. Ukončené magisterské teologické vzdělání
  3. Minimálně tři roky působení v obecné pastorační péči
  4. Specializovaný kurz nemocničního kaplanství

 

Dohoda církví

Církve sdružené v Ekumenické radě církví v ČR a Církev římsko-katolická v ČR uzavřely vzájemnou dohodu o spolupráci při pokytování duchovní služby ve zdravotnictví.

Plný text dohody najdete na http://www.ekumenickarada.cz/wpimages/other/dohoda1.pdf

A Etický kodex nemocničního kaplana na: http://www.ekumenickarada.cz/wpimages/other/dohoda4.pdf

 

Katalog prací

Zařazení kaplana do platové třídy je uvedeno v Katalogu prací ze dne 1.10.2010 pod bodem 1.05.04 na straně 58. http://www.mpsv.cz/files/clanky/8980/Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf

 

Kontakt

Pro další informace se můžete obrátit na