Tisková zpráva - 8. konference o nemocničním kaplanství

Převzatá tisková zpráva z 8. konference o nemocničním kaplanství "KAPLAN A PODPORA ŽIVOTA" na stránkách Magistrátu HMP:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/nemocnicni_kaplani_provazeji_pacienty_i.html?fbclid=IwAR1ecaCq4hMb21Go8RBvBUMRdtcX4fhCjwktcdN4C8Zf5hxn9guJP_biXPQ

Nemocniční kaplani provázejí pacienty i personál, dobrou praxi sdílejí na konferenci na Staroměstské radnici

Radní pro zdravotnictví Milena Johnová zaštítila konferenci o nemocničním kaplanství. Konference probíhá dnes na Staroměstské radnici od 9 do 16 hodin. K účastníkům konference o podpoře a duchovní péči v nemocnicích promluví děkan Evangelické teologické fakulty UK Jiří Mrázek nebo primářka mobilního hospice Cesta domů Irena Závadová.

  • 18. června 2019

„Péče o spirituální rozměr života je důležitá vždy. V nemocnicích, kde je člověku obvykle mizerně na těle a tím pádem i na duchu, je o to důležitější. Jak se dnes už všeobecně ví, pro uzdravení těla ale i pro klidný odchod z tohoto světa je stěžejní psychický i duševní stav člověka. Právě k jeho zlepšení může zásadně přispět duchovní péče. Jsem velmi ráda, že se spirituální rozměr života bere vážně i v prostředí západní medicíny a ve zdejší ateistické společnosti,“ řekla radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová, která konferenci spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a Ekumenickou radou církví zaštítila.

Základním tématem v pořadí už osmé konference Asociace nemocničních kaplanů je „Kaplan a podpora života“. Přednášející i témata workshopů se zaměří na způsoby a možnosti, jak se kaplani mohou angažovat v nemocnicích, například v rámci nemocničních paliativních či multidisciplinárních týmů nebo poraden pro pozůstalé.

„Nemocniční kaplani jsou připraveni duchovně i lidsky doprovázet pacienty, jejich blízké, případně i personál nemocnice v jejich konkrétní situaci, pokud o to stojí. Důležité je, aby kaplan neuhýbal před těžkými tématy, ale zároveň aby nebyl tím, kdo tato témata otevírá jako první,“ popsala Anna Šourková, předsedkyně Asociace nemocničních kaplanů.

Nemocniční kaplani poskytují péči pacientům, personálu i návštěvníkům zdravotnického zařízení. Jsou členy multidisciplinárních zdravotnických týmů a poskytují doprovázení v duchovní oblasti všem potřebným bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru. Nemocniční kaplani mají specializované vzdělání k tomu, aby dokázali pečovat o pacienty v rekonvalescenci i o pacienty, kteří umírají. Náplní práce je například péče o rodinu i zdravotnický personál v situaci smutku a při ztrátě blízké osoby, pomoc při rozhodování, komunikace týkající se konce života, smrti a umírání nebo edukace personálu v oblasti spirituálních potřeb pacientů a duchovní péče.

Cílem konference je umožnit setkání a sdílení zkušeností nemocničních kaplanů, ale také lékařů, psychologů a managementu nemocnic v oblasti duchovní péče. Konference má pomoci také k šíření osvěty o všech potřebách člověka a možnostech jejich naplňování v prostředí českého zdravotnictví.