Role duchovní péče o umírající v 21. Století

POZVÁNKA

na mezinárodní odbornou konferenci Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska, která se koná za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

pdfA4-pozvanka-2.pdf