Postřehy z konference o paliativní medicíně

Ve dnech 19. - 20. září 2013 se konala v Brně V. česko-slovenská konference paliativní medicíny. (http://www.paliativnimedicina.cz/v-cesko-slovenska-konference-paliativni-mediciny/vcesko-slovenska-konference-paliativni-mediciny)

Nemohu vám podati obšírnější referát o tomto setkání, jehož jsem se zúčastnil jen zčásti. Chci jen sdělit pár postřehů: v příspěvku paní PhDr. Marie Mackové, PhD. na téma „Péče o pozůstalé v České republice“ se nikde mezi těmi, kdo mohou poskytnout pozůstalým v jakémkoli ohledu podporu, neobjevili ani nemocniční kaplani ani faráři. Naproti tomu v příspěvcích mnoha hospicových pracovníků (zdravotníků, psychologů) figurují kaplani zjevně jako již nezpochybňovaná součást poskytované péče. A konečně: organizátoři zařadili do jednoho bloku téma „Naděje“ jako alternativu k hlavnímu programu. Toto výsostně duchovní téma však přitáhlo mimořádnou pozornost, takže místa k sezení v bočním sále zdaleka nestačila.

Ve dnech 19. - 20. září 2013 se konala v Brně V. česko-slovenská konference paliativní medicíny. (http://www.paliativnimedicina.cz/v-cesko-slovenska-konference-paliativni-mediciny/vcesko-slovenska-konference-paliativni-mediciny)

Nemohu vám podati obšírnější referát o tomto setkání, jehož jsem se zúčastnil jen zčásti. Chci jen sdělit pár postřehů: v příspěvku paní PhDr. Marie Mackové, PhD. na téma „Péče o pozůstalé v České republice“ se nikde mezi těmi, kdo mohou poskytnout pozůstalým v jakémkoli ohledu podporu, neobjevili ani nemocniční kaplani ani faráři. Naproti tomu v příspěvcích mnoha hospicových pracovníků (zdravotníků, psychologů) figurují kaplani zjevně jako již nezpochybňovaná součást poskytované péče. A konečně: organizátoři zařadili do jednoho bloku téma „Naděje“ jako alternativu k hlavnímu programu. Toto výsostně duchovní téma však přitáhlo mimořádnou pozornost, takže místa k sezení v bočním sále zdaleka nestačila.

 

Pavel Pokorný