Podpora společného prohlášení k vyjádření poslankyně Věry Procházkové


Obě asociace nemocničních kaplanů se připojují k podpoře společného prohlášení České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, České společnosti hospicové péče ČLS JEP, Fóra mobilních hospiců, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče k vyjádření poslankyně Věry Procházkové:

https://www.paliativnimedicina.cz/spolecne-prohlaseni-k-vyjadreni-poslankyne-very-prochazkove/

Níže přikládáme samotné prohlášení: