O možnosti využití duchovní služby většina pacientů neví

V období mezi 1. březnem až 30. zářím 2012 provádělo občanské sdružení HealthCare Institute měření spokojenosti pacientů v ČR („NEMOCNICE ČR 2012“). Cílem projektu je pravidelné sestavování žebříčku nemocnic ČR dle míry spokojenosti zaměstnanců a pacientů s cílem postupného zvyšování kvality poskytovaných služeb v českých nemocnicích.

Informační kampaň k projektu probíhala přímo v českých nemocnicích prostřednictvím komunikačních tiskovin za podpory vrcholového managementu a vlastníků českých nemocnic spolu se stanovenými koordinátory v nemocnicích. Projektu také předcházela rozsáhlá kampaň a mediální komunikace prostřednictvím celostátních médií - tisk, zpravodajské portály a rozhlas.

Součástí dotazníku byla také otázka „BYL/A JSTE INFORMOVÁN/A O MOŽNOSTI VYUŽITÍ DUCHOVNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI?“

Z téměř 41 tis. Odpovědí, odpovědělo necelých 30% respondentů ANO, přibližně 25% pacientů si na takovou otázku nevzpomínalo a téměř 44% pacientů odpovědělo NE. Další informace k výzkumu na www.hc-institute.org