Novoroční pozdrav koordinátorky Evropské sítě nemocničních kaplanů

Drazí přátelé,

tento rok byl v Evropě opravdu dramatický: uprchlíci utíkající před válkou, násilím, chudobou a hledající nové domovy v evropských zemích. Část populace je vyděšena množstvím imigrantů a tím, co to pro ně bude znamenat. Teroristické útoky se odehrávají uvnitř našich hranic a zpochybňují naše pocity bezpečí a důvěry. Země pořád zápasí s dluhy a snaží se zotavit z ekonomické krize, daleko více než kdykoliv dříve jsou znatelné ekologické změny.

Jako nemocniční kaplani jsme vtáhnuti do péče a podpory pro lidi, jejichž životy byly dotčeny těmito událostmi a výzvami. Bude to mít vliv na to, jak děláme nemocniční kaplanství a v čem potřebujeme tyto lidi podpořit profesionálním způsobem. Těší nás neustálá svědectví o malých nebo velkých skutcích víry, milosti, smíření, solidarity, pohostinnosti a spravedlnosti uprostřed zoufalých situací. Tyto skutky posilují důvěru a naději, že budeme schopni žít ve světě, kde je lidem dána šance rozkvétat ve vztahu jeden k druhému a k Bohu a taky v tom, co považují za svaté.

Není to jenom evropský kontext, který se proměňuje, rozvíjí se i nemocniční kaplanská služba. Během naší poslední konzultace v Salcburku (2014) jsme schválili tzv. Salcburské prohlášení (http://enhcc.eu/2014_salzburg_statement_czech.pdf), které zdůrazňuje potřebu rozvíjet naše duchovní kořeny a soustředit se víc na výzkum, obzvlášť s výsledky pro nemocniční kaplanství. Uvědomili jsme si nutnost stát se výzkumně erudovanou profesí. Salcburské prohlášení bylo přijato velmi pozitivně uprostřed naší Evropské sítě nemocničních kaplanů, jakož i na mezinárodní úrovni. Naše prohlášení podpořila Americká asociace profesionálních kaplanů (APC).

V roce 2016 plánujeme uspořádat konzultaci, kde budeme prezentovat existující evropský výzkum v nemocničním kaplanství. Bude to jedinečná šance k představení dobré praxe, která existuje v jiných zemích, a vytvoříme tak evropské fórum pro výměnu zkušeností
a vzdělávání. S radostí vás zveme na tuto evropskou konzultaci do města Debrecen v Maďarsku, která má název „Pokročilá péče o duši: sdílení nejlepší praxe k prosazování duchovního zdraví“. Konzultace se uskuteční ve dnech 1.– 5. července 2016. Bližší informace naleznete na webových stránkách Evropské sítě.

Dovolte mi popřát vám vše nejlepší do roku 2016. Ať se vám i vašim milovaným blízkým daří v profesním i osobním životě!

Anne Vandenhoeck

koordinátorka Evropské sítě nemocničních kaplanů (ENHCC)