Informace ze vzdělávacího semináře a volební členské schůze ANK

Seminář pořádali nemocniční kaplani Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s Asociací nemocničních kaplanů. Přednášející byli povětšinou z řad nemocničních kaplanů z různých mateřských církví (evangelické, římskokatolické, adventistů). Na závěr vzdělávacího semináře připravil Vojtěch Hrouda (ČCE) krátkou hru/etudu – teologicko-literární zamyšlení nad životem, plíživou smrtí a znepokojivými otázkami, které nelze vytěsnit a zapomenout… Program byl zakončen společnou pobožností, kterou vedl kaplan Metoděj Vít Kout (PC).

První přednášející, brněnský nemocniční kaplan Leo Zerhau (ŘKC), podtrhl laický a duchovní pohled, který kaplani vnáší do nemocnice. Zdůraznil úlohu kaplana svým přístupem probouzet ve zdravotnickém zařízení krásu (důstojnost) a lidství jako protiklad rozkladu a beznaděje/konečnosti… Radmila Včelná (ČCE) vyprávěla o své kaplanské službě v hospici, o významu domácího prostředí a možnostech posilování autonomie pacientů hospice. Eržika Frinková (ČCE) se dotkla otázek zdrojů naděje pacientů v nemocnici, otázek přístupu a možností práce s vlastním duchovním světem pacientů, včetně reálných limitů kaplana uzdravit řadu let neřešené a rozbité rodinné a osobní vztahy. Pavel Rousek (ŘKC) hovořil o své zkušenosti hospicového duchovního a úzké spolupráci kaplana s personálem hospice, o uvádění kaplana do rodin prostřednictvím týmu a společné motivaci týmu pracovníků hospice vycházející z evangelního povolání „pro Vaši víru (duchovně) uzdravím nemocné…“ Vítězslav Vurst (CASD) hovořil o své práci kaplana na akutním příjmu ve FN Olomouc, o duchovním doprovázení pozůstalých v okamžiku náhlých úmrtí a ztrát, včetně pietního rozloučení se se zesnulými. Poslední přednášející, Jindřiška Prokopová (hospicová sociální pracovnice Cesty domů), hovořila o provázení pozůstalých v hospici, o přechodových rituálech rozloučení a principu posilování vlastních zdrojů rodin pozůstalých „být oporou rodinám na cestě jejich vlastního vyrovnání se se ztrátou“.

Z avizované volební členské schůze, která měla za hlavní cíl zvolit nové členy výboru ANK, vzešly tyto výsledky:

  1. na pozici předsedy ANK zvolena Anna Šourková (ČCE)
  2. na pozici místopředsedy ANK zvolen Jan Blažek (ČCE)
  3. na pozici členů výboru ANK zvoleni: Petr Krohe (STKC), Daniel Smetana (CB), Metoděj Vít Kout (PC)

Přítomní kaplani s vděkem poděkovali odstoupivšímu předsedovi Vítězslavu Vurstovi a místopředsedkyni Miriam Szőkeové za jejich obětavou práci, kterou vykonávali pro ANK. „Milý Slávku, milá Miriam, moc Vám děkujeme, Vaší odvedené práce si moc vážíme. Byli jste inspirující!“

Vzdělávacího semináře i členské schůze se zúčastnil i stávající předseda Katolické asociace nemocničních kaplanů (KANK), MUDr. Michal Hrnčiarik, který nově zvolenému výboru popřál vše dobré a vyjádřil odhodlání rozvíjet stávající dobrou vzájemnou spolupráci mezi oběma asociacemi, před kterými stojí řada nových výzev a úkolů spojených s formací, průběžným vzděláváním, vysíláním a působením kaplanů (legislativní rámec) ve zdravotnických zařízení…