Facebookové stránky Asociace nemocničních kaplanů

Dne 6. listopadu byly zřízeny nové facebookové stránky ANK. Na stránkách můžete najít aktuality, pozvánky na vzdělávací akce, zajímavé odkazy a články nemocničních kaplanů z různých koutů ČR.

Stránky si kladou za cíl interaktivním způsobem zvýšit povědomí o ANK, včetně vytvoření snadné platformy pro nemocniční kaplany ke sdílení zajímavých informací týkajících se kaplanství v nemocnicích.

Všechny kaplany také zároveň prosíme o zasílání a sdílení hotových článků a relevantních odkazů, které by mohly ostatní kaplany obohatit, posílit a inspirovat v jejich praxi a dalším rozvoji. Se svými nápady na zlepšení FB stránek či autorskými články se obracejte na správce stránek, otce Metoděje Víta Kouta, e-mail:

Webová adresa stránek je: www.facebook.com/nemocnicnikaplani