17. 10. 2017 Kaplanství nemocniční a hospicové - rozdíly a podobnosti

Nemocniční kaplani Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s Asociací nemocničních kaplanů zvou nemocniční kaplany a zájemce o kaplanství na seminář o kaplanství nemocničním a hospicovém.

Seminář se koná v prostorách ústředí ČCE (zasedačka v 1. patře), Jungmannova 9, Praha 1.

PROGRAM:

10:00 – 12:30 dopolední blok

KAPLANOVA SLUŽBA UMÍRAJÍCÍMU ČLOVĚKU A ZEMŘELÉMU ČLOVĚKU

v nemocnici L. Zerhau (ŘKC)

v hospici R. Včelná (ČCE)

 

KAPLANOVA SLUŽBA DOPROVÁZEJÍCÍ RODINĚ A PERSONÁLU

v nemocnici E. Frinková (ČCE)

v hospici P. Rousek (ŘKC)

 

ROZHOVOR V PLÉNU

 

12:30 – 13:00 přestávka na oběd

13:00 – 14:00 !!! členská schůze Asociace nemocničních kaplanů !!!

14:00 – 15:00 první odpolední blok

KAPLANOVA SLUŽBA POZŮSTALÝM

v nemocnici S. Vurst (CASD)

v hospici J. Prokopová (ŘKC)

 

ROZHOVOR V PLÉNU coffe break

 

15:30 – 17:00 druhý odpolední blok

MEMENTO MORI (teologicko-literární prvek o životě) V. Hrouda (ČCE)

 

BOHOSLUŽBA M. V. Kout (PC)

 

Účastnický poplatek je 100,- Kč, pro členy ANK 50,- Kč. Přihlášky a případné dotazy posílejte na adresu: . Vojtěch Hrouda, koordinátor nemocničních kaplanů ČCE