• Patron ANK

    herec Jiří Potměšil
  • POMOC V NEMOCNICÍCH

    Duchovní podpora

Asociace nemocničních kaplanů

Kaplanská služba v nemocnicích je jednou z forem odpovědí na lidské potřeby vyplývající ze životních událostí, které nutí člověka měnit zaběhnutý životní režim. 
Životní situace nemocného člověka bývá velmi složitá a plná ztrát. Nemoc člověka a vyrovnávání se s ní ovlivňuje celá řada faktorů a potřeb – tělesných, sociálních, duševních i duchovních. Vnímání a podpora těchto potřeb napomáhá lepší připravenosti pacienta i jeho nejbližšího okolí zvládat nemoc. Péče o duchovní potřeby se stává nedílnou součástí komplexní péče o nemocné ve zdravotnických zařízeních. Na základě našich několikaletých zkušeností (v posledních 6 letech se duchovní služba ve zdravotnictví dynamicky rozvíjí) můžeme říci, že si v nemoci, více než kdy jindy, pokládají lidé otázky po smyslu života, své aktuální životní situace, smyslu nemoci, a samozřejmě také hodnotí svůj dosavadní život. Tyto otázky často vzbuzují touhu po sdílení či odpuštění. Na tyto potřeby reaguje právě služba nemocničních kaplanů, kteří slouží všem pacientům bez rozdílu vyznání. 

Kvalifikační kurz

Kvalifikační kurz "Nemocniční kaplan" na Jihočeské univerzitě

Absolventi dvousemestrálního kurzu, který na podzim otevře Teologická fakul...
Číst více
Text

Text "Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví"

Znění "Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví". Trojstranná Dohoda o ducho...
Číst více
Byla uzavřena

Byla uzavřena "Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví"

Dne 11. 7. 2019 podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch trojstrannou do...
Číst více
Tisková zpráva - 8. konference o nemocničním kaplanství

Tisková zpráva - 8. konference o nemocničním kaplanství

Číst více